Kim Sandersen

Har du børn på Svaneke Friskole
Jeg har to drenge; en i 2. klasse samt en i 0. Og en der skal starte i 2023.
Hvad er din beskæftigelse?
Adjunkt ved Københavns Professionshøjskole, pædagoguddannelsen Bornholm.
Hvilke kompetencer kan du bidrage med i bestyrelsen?
I mit daglige virke har jeg fokus på børn og de muligheder de har for at deltage i de fællesskaber de færdes i. I skolekonteksten kan det fx handle om, at man som lærer/pædagog er nødt til at dreje på nogle knapper, så alle børn har mulighed for at deltage med de forudsætninger de nu engang besidder. Så kan det godt være det nogle gange tager 5 min. ekstra for læreren, men alternativet kan være en eksklusion af børn.
Hvorfor vil du være i bestyrelsen?
Fordi jeg så mine kompetencer som fraværende! Men i den nuværende bestyrelse, er vi flere der kan bidrage med lidt af det samme, men samtidig nogle, der kan bidrage med noget helt andet. Og heldigvis for det.