Louise Kennet

Har du børn på Svaneke Friskole
Ja, Storm i 7. Og Asta i 3

Hvad er din beskæftigelse?
Jeg er leder at et botilbud for voksne med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Hvilke kompetencer kan du bidrage med i bestyrelsen?
Jeg kan bidrage med pædagogisk og ledelsesmæssig viden og erfaring.

Hvorfor vil du være i bestyrelsen?

Jeg vil være i bestyrelsen for at være med til at skabe en solid skole, hvor kerneopgaven er i fokus. Dette ved at bidrage til en kultur hvor tryghed, tillid og tydelighed er i højsædet for såvel børn, forældre, personale, ledelse og bestyrelse.