Legegrupper

De fleste børn elsker at lege. Det er dejligt at have gode legekammerater, men det kan være en hård oplevelse for børn, der ikke er med i legen og dermed holdes ude af fællesskabet. Legegrupper kan være med til at understøtte og sikre, at alle børn er med i klassens fællesskab. Vi tror på, at kendskab skaber venskab, og at det kan være med til at forebygge mobning.
I legegrupper besøger børnene på skift børnenes hjem og leger sammen et par timer. Piger og drenge mixes, og de faste legerelationer blandes.
Med legegrupper styrkes sammenholdet i klassen, og det bliver både nemmere og mere naturligt at lege på kryds og tværs.
På Svaneke Friskole er det forældrene, der organiserer legegrupperne, og da forældrene er lige så forskellige som børnene, er det vigtigt, at forældrene i klassen hjælper hinanden med opgaven. Der kan være perioder, hvor nogle familier er hårdt ramt af arbejde eller andre ting, hvor overskuddet til legegrupper er svært. Så er det ingen skam at bede andre forældre om at hjælpe.
Bestyrelsen har besluttet, at vi har legegrupper på alle klassetrin til og med 5. klasse, men at vi fortsat ønsker aftaler om at være sammen på kryds og tværs i hele skoleforløbet – også for overbygningen.