Covid 19 Beredskab

Der bliver tilbudt lyntest med de korte pinde hver tirsdag og fredag i tidsrummet 10.15 – 12.15. Testene bliver tilbudt alle elever over 12 år samt alle ansatte. Elever over 15 år og ansatte skal fremvise sygesikringskort for at blive testet, hvorimod elever under 15 år skal have afleveret et samtykke fra forældrene til skolens kontor, inden testene vil blive udført. Samtykke kan fås ved henvendelse til skolens kontor.

Forældre skal fortsat aflevere deres børn uden for skolen og har kun adgang til skolen, hvis de skal til skole/hjemsamtaler, sundhedsplejersken eller har et ærinde på kontoret.
Vi anbefaler at alle sociale arrangementer udenfor skoletiden ikke bliver afholdt, også selvom det er arrangementer der kun involverer elever der til dagligt er i den samme klasse/gruppe.
Ifølge sundhedsstyrelsen må elever/personalet gerne komme på skolen på trods af almindelig forkølelse, men hvis 1 af nedenstående symptomer er til stede, skal eleven/personalet sendes hjem:
• Tør hoste
• Feber
• Vejrtrækningsproblemer
• Hovedpine
• Ondt i halsen
• Muskelsmerter

Hvis vi får en smittet elev eller ansat på skolen, går vi som udgangspunkt 48 timer tilbage og kigger på elevens/den ansattes nære kontakter. Disse vil blive hjemsendt omgående. Nære kontakter vil ved en smittet elev, være alle elever i klassen samt de lærere der har undervist i klassen indenfor de sidste 48 timer. Nære kontakter vil ved en smittet ansat, være alle elever i klasser hvori den ansatte har opholdt sig i mere end 15 minutter inden for de sidste 48 timer, samt andre ansatte den smittede har været i tæt kontakt med indenfor de sidste 48 timer.

• Eleven/den ansatte der er konstateret smittet skal blive hjemme i 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis vedkommende er testet positiv, men ikke har symptomer, skal eleven/den ansatte blive hjemme indtil 7 dage efter testen er taget.
• Nære kontakter (elever og personale) må komme tilbage til skolen efter de har fået lavet den første negative test og i øvrigt ikke udviser nogle symptomer. Nære kontakter (eleven/personalet) skal dog alligevel få lavet anden test 2 dage efter den første test er lavet.
• Hvis elever, der er nære kontakter, under 12 år vælger ikke at blive testet, skal eleven blive hjemme i 7 dage efter at barnet sidst har været i kontakt med den smittede.

• Skulle en elev/ansat være nær kontakt til en person i deres hjem, må eleven/den ansatte komme tilbage til skolen når der er taget én test, der er negativ og vedkommende ikke udviser nogle symptomer. Er det en elev under 12 år der vælger ikke at blive testet, skal eleven blive hjemme i 7 dage efter eleven sidst har været i kontakt med den smittede. Dette forudsætter, at den smittede i hjemmet går i selvisolation.