Genopslag – Vi søger viceskoleleder

Svaneke Friskole søger viceskoleleder til det kommende skoleår

Drømmer du om at engagere dig på en friskole i et lokalmiljø, hvor skolen er en vigtig del af byens sjæl? Vi synes, at Svaneke er verdens dejligste sted, og vi vil gerne have, at vores børn lærer og udvikler sig netop her, hvor de kan inspireres af klippekystens vildskab, byens kreative ånd og stærke sammenhold. Derfor bygger Svaneke Friskole på kreativitet, fællesskaber, dannelse og faglighed, som udfoldes på skolen og i lokalomgivelserne.

Vi søger en viceskoleleder med en relevant uddannelsesmæssig baggrund, og som har lyst til at arbejde i friskoleverdenen – En leder, der kan understøtte fællesskabet og vores kreative profil, og som har lyst til ledelse, pædagogisk udvikling og undervisning. Stillingen er en fuldtidsstilling med 50% ledelse og 50% undervisning.

Vi forventer at
• du er lærer- eller pædagoguddannet og gerne med ledelseserfaring
• du har et positivt og anerkendende menneskesyn
• du er åben og nærværende
• du er en synlig leder, der evner at inspirere, motivere og engagere
• du udviser personlig autoritet, integritet og tydelighed
• du prioriterer at være tæt på elever, lærere/pædagoger og team som pædago-gisk sparringspartner
• du er åben og dialogskabende og i stand til at udtrykke dig klart både skriftligt og mundtligt

Vi er
• en nærværende og kreativ friskole med samlende traditioner med fokus på fællesskab som i fx morgensang, lejrskoler og brug af uderummet
• en lokalforankret friskole i udvikling med godt 200 elever fra 0. – 9. klassetrin inkl. SFO og klubtil-bud samt 35 engagerede kolleger.
• en glad, motiveret og nysgerrig elevgruppe, der ser muligheder i hinanden og i deres læring
• en friskole med sund økonomi med mange muligheder.
• Vi har en engageret bestyrelse og forældregruppe, som tager aktivt del i skolens udvikling.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisa-tion. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse.
Send din ansøgning med bilag, der dokumenterer uddannelse m.m., sendes til post@svanekefriskole.dk senest den 25. maj 2021 kl 12.00. Samtalerne afholdes torsdag 27. maj på sko-len
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:
Skoleleder Thomas Garfort på 50800282
Viceskoleleder Susanne Engset på 20357993